Osiągnięcia uczniów /

Stypendyści

Sukcesy uczniów są nagradzane stypendiami.

Stypendium Ministra Edukacji Narodowej przyznawane jest uczniowi, który uzyskał wybitne osiągnięcia edukacyjne, w szczególności:

  • otrzymał tytuł laureata międzynarodowej olimpiady lub tytuł laureata i finalisty olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim lub turnieju;
  • zdobył tytuł laureata konkursu na pracę naukową, organizowanego przez instytucję naukową lub stowarzyszenie naukowe;
  • osiągnął najwyższe wyniki w nauce według indywidualnego programu lub toku nauki,
  • uczestniczył w zajęciach na uczelni na podstawie regulaminu studiów;
  • uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym.

 

Stypendium Ministra Edukacji Narodowej (za rok szkolny) otrzymali:

Leszek Grzanka 1998/1999,

Maciej Konarski 2003/2004,

Łukasz Tarasow 2007/2008,

Anna Sierka 2008/2009,

Mateusz Witek 2009/2010,

Aleksandra Lach 2011/2012,

Dominik Bień 2012/2013

Kamila Amrozy 2016/2017

 

Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymuje uczeń, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów (za rok szkolny) otrzymali:

Marta Sobur 1996/1997,

Leszek Grzanka 1997/1998,

Anna Tukaj 1998/1999 i 2000/2001,

Michał Hrabia 2001/2002 i 2003/2004,

Wojciech Olech 2002/2003,

Kamil Januszek 2004/2005,

Marta Sadłoń 2005/2006,

Anna Sierka 2006/2007,

Katarzyna Pietras 2007/2008,

Paulina Kocjan 2008/2009,

Michał Gomułka 2009/2010,

Karolina Gajowiec 2010/2011,

Ernestyna Niemiec 2011/2012,

Milena Ochenduszko 2012/2013

Natalia Maj 2013/2014

Kamila Amrozy  2014/2015

Kamila Amrozy  2015/2016

Aleksandra Gawron 2016/2017

Aleksandra Gawron 2017/2018

Katarzyna Leśniak 2018/2019

Emilia Lis i Katarzyna Leśniak 2019/2020

Dominika Kocjan i Milena Juniak 2020/2021

Kulig Krzysztof 2021/2022

Uczniowie IV LO otrzymują również stypendia i nagrody fundowane przez Starostę Powiatu Olkuskiego i Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz.