Doradztwo zawodowe

mgr Anna Turlej – Tkacz

Motto:

„Strategia uczenia się przez całe życie wymaga umiejętności podejmowania ważnych decyzji, poczynając od wyboru szkoły ponadpodstawowej, kierunku studiów lub konkretnej specjalizacji zawodowej poprzez decyzje o wyborze miejsca pracy, sposobie podnoszenia oraz poszerzania swoich kwalifikacji aż do ewentualnych decyzji o zmianie zawodu.
I te umiejętności kształtowane będą w szkole ponadpodstawowej.”

Źródło: Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego (Rozporządzenie MEN z dnia 30.01.2018 r.)

Doradztwem zawodowym i kariery w IV Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego zajmuje się Pani Anna Turlej–Tkacz – doradca zawodowy i edukacyjny, psycholog oraz Pani Agata Skibińska – doradca zawodowy i pedagog szkolny. Spotkania doradcze to okazja do rozmowy na temat dalszych decyzji edukacyjno-zawodowych, predyspozycji i mocnych stron uczniów oraz okazja do stworzenia planu realizacji własnych celów.

Program doradztwa zawodowego

Celem doradztwa edukacyjno-zawodowego w liceum jest przygotowanie uczniów do świadomego i samodzielnego planowania kariery oraz podejmowania i zmiany decyzji edukacyjno-zawodowych uwzględniających:

 • pogłębianie poznawania samego siebie,
 • analizę informacji na temat rynku pracy i systemu edukacji oraz własnej wiedzy,
 • rozwijanie kompetencji społecznych sprzyjających efektywnemu funkcjonowaniu w sytuacjach zawodowych,
 • wsparcie uczniów w sytuacji wyboru,
 • kształtowanie umiejętności aktywnego uczestnictwa na rynku pracy,
 • przygotowanie do samodzielnego funkcjonowania na rynku pracy i mobilności zawodowej oraz uczenia się przez całe życie i uczestnictwa w całożyciowym poradnictwie kariery.

 W CZYM MOŻE CI POMÓC DORADCA ZAWODOWY? 

 • w wyborze zawodu,
 • w wyborze kierunku kształcenia 
 • w procesie orientacji zawodowej, 
 • w diagnozie rynku pracy 
 • w poznaniu siebie; swoich mocnych i słabych stron, 
 • w kształtowaniu predyspozycji i zdolności, 
 • w poznawaniu i rozumieniu zasad rekrutacji na studia, 
 • w kształtowaniu ścieżki zawodowej 

TESTY PREDYSPOZYCJI ZAWODOWYCH

Rozwiązując testy możesz lepiej poznać siebie, swoje predyspozycje i mocne strony. dzięki temu, bardziej świadomie wybierzesz przyszły zawód i kierunek studiów.

●  test predyspozycji zawodowych https://yep.academy/testy/

  testy zawodoznawcze https://sites.google.com/a/traugutt.net/doradztwo/testy zawodoznawcze

predyspozycje zawodowe http://zawodowe.info/

● kwestionariusz predyspozycji zawodowych http://www.interklasa.pl/portal/index/web?webURL=/portal/dokumenty/doradztwo_testy/zawodowe_predyspozycje.htm

kompetencjometr https://mlodziwlodzi.pl/kompetencjometr/

test osobowości https://www.16personalities.com/pl/darmowy-test-osobowosci

test kompetencji https://copomaturze.lazarski.pl/

STUDIA
Znajdziesz tu rankingi uczelni, strony uczelni, z którymi współpracuje nasze Liceum,informacje o najpopularniejszych kierunkach studiów w Polsce i za granicą. Zapoznaj się z ofertami szkół wyższych, kierunkami studiów i zasadami rekrutacji.

● perspektywy http://www.perspektywy.pl/portal/
● perspektywy/wyszukiwarka studiów http://www.perspektywy.pl/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=113#top-wyszukiwarka
● uczelnie wyższe w Polsce http://www.studiawyzsze.pl/
informacje o Uczelniach Wyższych http://www.uczelnie.info.pl/

ZAWODY
Zapoznaj się z dokładną charakterystyką zawodu, który Cię interesuje. poznaj zawody tradycyjne i zawody przyszłości – znajdź swoje miejsce na rynku pracy.

zawody przyszłości https://www.bankier.pl/wiadomosc/Zawody-przyszlosci-lista-najbardziej-poszukiwanych-i-oplacalnych-zawodow-7713527.html

zawody przyszłości https://businessinsider.com.pl/rozwoj-osobisty/kariera/zawody-przyszlosci-gdzie-bedziemy-pracowac-w-dobie-technologii/1eqpjb5

baza zawodów   https://yep.academy/baza-zawodow/

wyszukiwarka opisów zawodów https://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/klasyfikacja-zawodow-i-specjalnosci/wyszukiwarka-opisow-zawodow

ORE – Doradztwo edukacyjno-zawodowe https://doradztwo.ore.edu.pl/wybieram-zawod/

RYNEK PRACY
W każdej chwili możesz sprawdzić osoby z jakim wykształceniem są najbardziej poszukiwanymi pracownikami na rodzimym rynku pracy, w Polsce i zagranicą.

rynek pracy https://rynekpracy.pl/

OHP  www.ohp.pl

poradnik pracownika https://poradnikpracownika.pl/;  www.pracuj.pl

INFORMACJE DOTYCZĄCE EDUKACJI

Ministerstwo Edukacji Narodowej  www.men.gov.pl

Informacja o uczelniach, o kierunkach studiów  www.uczelnie.info.pl