HUMINE Małopolskie Laboratorium Edukacji Cyfrowej

HUMINE

Małopolskie Laboratorium Edukacji Cyfrowej

W roku szkolnym 2020/2021 zostaliśmy zakwalifikowani do pilotażu małopolskiego projektu HUMINE. Jego celem jest przyspieszenie transformacji cyfrowej szkół i przygotowanie ich na wyzwania przyszłości.

HUMINE wymaga gotowości na zmiany w różnych obszarach funkcjonowania szkoły np. w metodyce działania, kompetencjach nauczycieli, bezpieczeństwa i higienie cyfrowej, infrastrukturze, itp.

Jedną z kluczowych propozycji jest wprowadzenie do codziennej dydaktyki modelu STEAM. Metoda ta powoduje, że uczeń staje się twórcą wiedzy, wynalazca, konstruktorem; uczy się szukając odpowiedzi na pytania na własną rękę, samemu budując narzędzia potrzebne do własnych odkryć.

Nauczyciele, pedagodzy i psychologowie mają szansę poszerzyć kompetencje metodyczne i cyfrowe.

W szkole zwiększa się stosowanie metod dydaktycznych aktywizujących ucznia, zapewniających warunki do interakcji między nauczycielem a uczniem oraz indywidualizujących nauczanie.

Ważne jest też odmiejscowienie uczenia (się). Promuje się lekcje prowadzone poza salą lekcyjną i budynkiem szkolnym.

Projekt HUMINE zapewnia cyfrowe narzędzia, pomoce dydaktyczne i narzędzia cyfrowe niezbędne do przeprowadzenia transformacji cyfrowej.

Przygoda z Humine trwa!

Zapraszamy do śledzenia pomysłów naszego liceum na Facebooku lub na stronie HUMINE w zakładce Szkoły Modelowe.

Więcej o projekcie HUMINE – https://humine.pl/