Wolontariat

Z drobiazgów życiowych wykonanych wielkim sercem powstaje wielkość człowieka”.

/Kardynał S. Wyszyński/

Świadoma praca na rzecz innych ludzi i potrzeba czynienia dobra są mocną stroną naszego liceum. W każdym roku szkolnym nowi uczniowie chętnie angażują się w różnego rodzaju działania. Chcą być potrzebni i pomagać tym, którzy na tę pomoc czekają.

Bezinteresownie poświęcony czas nigdy nie jest straconym. Ludzka wdzięczność, szczery uśmiech i proste słowa dają niepowtarzalny rodzaj satysfakcji. Tworząc wspólnotę opartą na dobru wzbogacamy się wewnętrznie i czynimy świat lepszym.

Każdy wolontariusz należący do Szkolnego Klubu Wolontariatu określa sobie cele i wybiera, dla kogo chce działać, ma też dostęp do szkoleń dla nowych członków organizowanych przez Res Sacra Miser.

Potrzeb i możliwości jest bardzo dużo.

Wolontariusze  IV LO współpracują z:

Stowarzyszeniami Res Sacra Miser z Bukowna i Sursum Corda z Nowego Sącza,

Fundacją Dzieło Tysiąclecia,

Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy,

Fundacją DKMS.

Ponadto działali lub działają na rzecz instytucji i placówek takich jak:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu,

Placówki Wsparcia Dziennego w Olkuszu,

Hospicjum św. Tomasza w Sosnowcu,

Hospicjum św. Łazarza w Krakowie,

Dom Samotnej Matki w Sosnowcu,

Schronisk dla zwierząt „Rafik” z Bolesławia i „Przystań Ocalenie” z Tychów.

Wolontariusze z „Czwórki” angażują się w różne działania charytatywne np. Gwiazdkowy Turniej Charytatywny, świąteczne zbiórki żywności, coroczny bieg uliczny „Srebrna Dziesiątka”, pomoc osobom starszym, Szlachetna Paczka itp.

W roku 2018 IV LO było współorganizatorem  XI Targów Wolontariatu, a co roku nasi wolontariusze biorą udział w tym święcie wolontariuszy. W szkole organizowane są co roku Dni Dobrych Uczynków, zbiórki darów i pieniędzy połączone z kiermaszami słodkości na przeróżne cele, w 2022 roku duża grupa wolontariuszy zaangażowała się w pomoc uchodźcom z Ukrainy organizując zbiórki potrzebnych produktów czy sortując dary.

Młodzież podnosiła swoją wiedzę i kompetencje przez udział w projektach np. projekt „Lider młodzieżowy na rzecz lokalnego środowiska, program kształtowania kompetencji społecznych uczniów”, projekt Szkoła Humanitarna. Był to roczny program z obszaru edukacji globalnej, realizowany przez Polską Akcję Humanitarną. W ramach projektu młodzież miała rozwinąć empatię, pomóc zrozumieć globalne wyzwania oraz pokazać solidarność z ludźmi całego świata. Szczególnie ważne było zrozumienie przyczyn kryzysów humanitarnych oraz ich wpływ na życie ludzi. W ramach współpracy z PAH i  Szkołą Humanitarną podjęto też liczne działania np. organizowano zbiórkę odzieży, środków czystości, przyborów szkolnych czy książek dla dzieci z Ukrainy.

Obecnie wolontariusze z naszej szkoły biorą udział w II cyklu projektu „Razem dla dostępności – program kształtowania liderów obywatelskich w powiecie olkuskim”. Uczniowie biorący udział w tym projekcie organizują różne działania wolontariackie na rzecz szkoły i środowiska lokalnego, biorą też udział w szkoleniach.

WAMPIRIADA I KOMÓRKOMANIA

Już od lat IV LO angażuje się w propagowanie krwiodawstwa oraz dawstwa szpiku i komórek macierzystych. Uświadamianie na czym ono polega jest jedną z form działalności wolontariuszy. Im więcej osób zarejestruje się w Banku Dawców, tym więcej ludzi dostanie kolejną szansę na życie. Od roku 2018 współpracujemy z Fundacją DKMS: „Zostań dawcą szpiku” organizując w szkole Dzień Dawcy Szpiku i Komórek Macierzystych, podczas którego każdy pełnoletni uczeń szkoły, pracownicy szkoły a nawet chętni członkowie rodzin mogą zarejestrować się jako dawcy.

Za swoje działania Szkolny Klub Wolontariatu otrzymał w czerwcu 2022 roku certyfikat „Miejsce przyjazne wolontariuszom”, nadawany przez stowarzyszenie Sursum Corda z Nowego Sącza. Nasi wolontariusze i ich opiekunowie otrzymywali też tytuły Wolontariusza Roku przyznawane w trakcie corocznych Targów Wolontariatu, a nawet prestiżową nagrodę Cordis Nobilis.