Współpraca z uczelniami

Współpraca z uczelniami wyższymi

Czas nauki w liceum jest jednym z najważniejszych etapów w życiu młodego człowieka. Wybierając ten typ szkoły, z założenia przecież myśli się o kontynuacji nauki po zdanej maturze. Zazwyczaj dąży się do realizacji planów, które już zasadniczo będą wpływać na życie zawodowe.

Współpraca z uczelniami wyższymi i udział licealistów w wykładach, zajęciach  laboratoryjnych, rożnego rodzaju projektach jest niezwykle cennym doświadczeniem. Młodzież oswaja się z innym sposobem prowadzenia zajęć, poznaje bazę uczelni, oswaja się  z miejscami, w których być może będzie kontynuować naukę. Często zdarza się, że te kontakty wpływają na świadomie już podejmowane decyzje o wyborze studiów, a nawet konkretnej uczelni.

Nasze liceum istnieje dopiero 30 lat, ale od początku istnienia szkoły nauczyciele dążyli do współpracy z uczelniami wyższymi. Już w roku 1995 nawiązaliśmy porozumienie z Uniwersytetem Jagiellońskim, z Instytutem Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej, co przyniosło rozkwit innowacji pedagogicznej związanej z mediami.

W kolejnych latach, z myślą o wszechstronnych zainteresowaniach naszych uczniów, poszerzaliśmy kontakty. W obecnym roku szkolnym możemy poszczycić się aktywnymi kontaktami z siedmioma uczelniami. Są to:

  • Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie,
  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,
  • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie,
  • Uniwersytet Rolniczy w Krakowie,
  • Uniwersytet Śląski w Katowicach,
  • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej,
  • Wyższa Szkoła Europejska w Krakowie.

W 2020 roku nawiązaliśmy współpracę z pierwszą uczelnią zagraniczną, którą jest Uniwersytet w Bremie.