Historia szkoły

Najważniejsze wydarzenia z historii szkoły

1991

powołanie szkoły

1992

pierwsza wdrożona innowacja pedagogiczna; program autorski z plastyki i muzyki

1993

powołanie Rady Szkoły

1994

nadanie szkole imienia i sztandaru
rozpoczęcie współpracy ze szkołą językową Launguage Ling w Londynie

1995

pierwsze Święto Szkoły
nawiązanie współpracy z belgijską szkołą w Geel Realizacja wspólnego ekologicznego projektu dotyczącego czystości wód, wyróżnionego w finale europejskim
wprowadzenie szkolnego systemy nagradzania uczniów szczególnie uzdolnionych ( pierwszy Medal, Tytuł Mistrza)

1996

pierwsza wymiana młodzieży ze szkołą niemiecką w Altenburgu
otwarcie siłowni szkolnej

1997

umieszczenie i poświęcenie krzyża przy budynku szkoły
uruchomienie Internetu

1998

rozpoczęcie organizacji programu Sokrates-Comenius (projekt Zagrożone gatunki)

2000

pierwszy egzamin dojrzałości połączony z egzaminem wstępnym na Politechnikę Krakowską i AGH w Krakowie
wydanie pierwszego Biuletynu dla Rodziców

2001

obchody 10-lecia IV LO K.K. Baczyńskiego w Olkuszu
rozpoczęcie realizacji II projektu Sokrates- Comenius (projekt Bocian biały)
wmurowanie tablicy pamiątkowej poświęconej patronowi
pierwsze spotkanie absolwentów IV LO

2002

reforma systemu edukacji przekształcenia czteroletniego liceum w trzyletnie

2003

wizyta w szkole ambasadora Izraela Szewacha Wiesza
utworzenie Centrum Multimedialnego w bibliotece szkolnej

2004

nawiązanie współpracy ze szkołą z partnerskiego powiatu w Kyffhauser
rozpoczęcie realizacji III projektu Sokrates-Comenius (projekt Ogrody Edenu) Międzynarodowe spotkanie koordynatorów programu

2005

obchody 10-lecia współpracy IV LO z instytutem Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego
pierwsza nowa matura

2006

obchody 15 lecia szkoły
10 lat współpracy ze szkołą w Altenburgu

2008

rozpoczęcie realizacji programu DSD II – nauczanie języka niemieckiego w zakresie rozszerzonym
realizacja projektu „Czwarta władza z klasą. Szkolny koncern medialny”

2009

pierwszy egzamin międzynarodowy w ramach DSD

2010

nawiązanie współpracy z Instytutem Historii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

2011

obchody 20-lecia istnienia szkoły
rozpoczęcie realizacji IV edycji programu Socrates – Comenius – projekt: Wine...not?

2012

utworzenie szkolnego Patrolu Pierwszej Pomocy
udział w projekcie: Chomik europejski we współpracy z Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie

2013

powstanie Klubu Historycznego im. Armii Krajowej
rozpoczęcie realizacji projektu: Spółdzielczość uczniowska sposobem na aktywność obywatelską; utworzenie szkolnej spółdzielni uczniowskiej „LO-Czters”

2014

rozpoczęcie realizacji projektu: Małopolska Chmura Edukacyjna

2015

przystąpienie do projektu Szkoła Debaty organizowanego przez Krakowskie Stowarzyszenie Mówców

2016

obchody 25-lecia istnienia szkoły

2017

nawiązanie współpracy z WSB z Dąbrowy Górniczej

2018

nawiązanie współpracy z Instytutem Filologii Germańskiej Uniwersytetu Śląskiego

2019

zwiększenie bazy lokalowej przez pozyskanie budynku po likwidacji gimnazjów

2020

nawiązanie współpracy z Uniwersytetem w Bremie

2021

termomodernizacja szkoły
obchody 30-lecia istnienia szkoły
przystąpienie do projektu: HUMINE. Transformacja cyfrowa szkół

2022

rozpoczęcie realizacji programu DSD I