Szkolny Patrol Pierwszej Pomocy

SZKOLNY PATROL PIERWSZEJ POMOCY

„Ten, kto ratuje życie jednego człowieka, ratuje cały świat.”

Udzielanie pomocy ludziom poszkodowanym w wypadkach, w czasie różnych zdarzeń losowych może uratować im życie. Bez podstawowych umiejętności sama chęć ratowania jest niewystraczająca. By umieć skutecznie pomagać, trzeba zapoznać się z podstawowymi zasadami.

Każdy, kto chce się tego nauczyć, może liczyć na Szkolny Patrol Pierwszej Pomocy. Zajęcia odbywają się przy profesjonalnym wsparciu instruktorów, z których część stanowią nasi absolwenci. Istotne jest też propagowanie wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy
w środowisku lokalnym. Odwiedzamy szkoły i przedszkola, by zwiększyć świadomość tych, którzy w przyszłości mogą uratować komuś życie.

Tradycją „Czwórki” jest udział w biciu rekordu w wykonywaniu resuscytacji krążeniowo – oddechowej i przywracaniu czynności serca.

Dla kogo jesteśmy?

Jeśli chcesz nauczyć się udzielać pierwszej pomocy, to zgłoś się do nauczyciela edukacji dla bezpieczeństwa – pana Michała Masłowskiego.

Pamiętaj, że jednorazowe szkolenie nie wystarcza. Musisz ćwiczyć.

Patrol Pierwsze Pomocy daje ci takie możliwości.