Osiągnięcia uczniów /

Złota Księga

ZŁOTA KSIĘGA

Od roku  szkolnego 1992/1993 w naszej szkole prowadzimy Złotą Księgę. Wpisujemy do niej uczniów, którzy w danym roku zostali uhonorowani  Medalem i tytułem Mistrz za wybitne osiągnięcia oraz tych, którzy uzyskali świadectwo z wyróżnieniem.

Umieszczanie nazwisk uczniów szczególnie zaangażowanych w zdobywanie i pogłębianie wiedzy oraz aktywne uczestniczenie w życiu szkoły należy do najstarszych tradycji liceum.

To jeden ze sposobów dokumentowania historii naszej „Czwórki”, bo przecież historię tworzą ludzie…