Osiągnięcia uczniów /

Medal i tytuł „Mistrz”

W dniu Święta Szkoły od 1996 roku wręczamy Medal i tytuł Mistrz dla uczniów osiągających znaczące sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, konkursach artystycznych i zawodach sportowych. Medale otrzymali uczniowie w następujących kategoriach:

 • Osiągnięcia w dziedzinie sportu: Anna Bucka, Ewelina Hudzińska, Agnieszka Gil, Agnieszka Karo-Karlińska, Kinga Stanek, Maciej Adamczyk, Aleksandra Hat, Monika Tomsia, Katarzyna Kantor, Dagmara Knapik, Klaudia Wójcicka, Paulina Leńczuk, Joanna Stawiarska, Sylwia Szromnik, Paulina Głowacka, Jakub Imielski, Kinga Luboń, Julia Mrozowska, Klaudia Zub, Magdalena Sroka, Laura Nawara, Magdalena Barczyk, Adriana Kasprowicz, Kinga Kasprowicz, Aleksandra Zub, Kamila Pietruszka;
 • Osiągnięcia w dziedzinie informatyki: Michał Grzebinoga, Rafał Zub, Maciej Ziółko;
 • Osiągnięcia w dziedzinie robotyki: Michał Furmański;
 • Osiągnięcia w dziedzinie nauk humanistycznych: Paulina Kocjan, Anna Sierka, Iga Gręda, Karolina Wiśniowska, Bartosz Wiśniewski, Dominik Bień, Ernestyna Niemiec, Karolina Gajowiec, Anna Pieczyrak-Pisulińska, Aleksandra Dziubdziela, Radosław Mól, Milena Ochenduszko, Monika Kula, Dominik Grabowski, Paulina Mól, Julia Chochół;
 • Krzewienie kultury żywego słowa: Iwona Kołodziejczyk, Krystian Pokwiczał, Michał Gonera, Monika Krawiec, Michał Hrabia, Antoni Goraj, Dagmara Nazifi, Julia Chochół;
 • Osiągnięcia w dziedzinie historii: Agnieszka Nitszke, Kamil Reńda, Marta Sobur, Paweł Jagło, Maciej Konarski, Piotr Nadolnik, Magdalena Pielka, Anna Podsiadło, Aleksandra Kluczewska, Przemysław Jędrzejewski, Marta Sadłoń, Łukasz Tarasow, Ewa Charatańska, Magdalena Borowiecka, Szczepan Hrabia, Mateusz Witek, Mateusz Szlęzak, Karolina Mystek, Dariusz Roś, Łukasz Karoń, Konrad Kulig;
 • Osiągnięcia w dziedzinie nauk przyrodniczych: Maciej Krężel, Bartosz Baran, Ewelina Filo;
 • Osiągnięcia w dziedzinie matematyki i fizyki: Leszek Grzanka, Piotr Liber, Paweł Owczarski, Karol Piłka, Michał Kopeć, Tomasz Dłubis, Mateusz Ambrożkiewicz;
 • Osiągnięcia w dziedzinie filozofii: Dariusz Piątek, Adrian Śmiałek;
 • Osiągnięcia w Olimpiadzie Teologii Katolickiej: Nadia Majda, Patryk Chmura, Piotr Jaszczyk;
 • Osiągnięcia w konkursach recytatorskich i muzycznych: Magdalena Rówińska;
 • Osiągnięcia w dziedzinie malarstwa: Patrycja Cembrzyńska, Mirosław Michalski, Krzysztof Żurek, Karolina Hein, Maria Kowalczyk;
 • Działalności na rzecz innych ludzi (wolontariat): Aleksandra Pyż;
 • Działalność medialno-artystyczna na rzecz szkoły: Przemysław Sioła.

Medale są wręczane również uczniom, którzy kończą szkołę z najlepszymi wynikami. Ten zaszczytny medal otrzymali: Dorota Mól, Arkadiusz Kamionka, Marta Michoń, Monika Chrzanowska, Wioletta Kwietniak, Anna Tukaj, Radosław Marzęcki, Paweł Curyło, Wojciech Olech, Michał Hrabia, Katarzyna Szczurek, Kamil Januszek, Gabriela Dziadkowiec, Łukasz Tarasow, Katarzyna Pietras, Anna Sierka, Paulina Kocjan,  Michał Gomułka, Michał Milejski, Ernestyna Niemiec, Anna Pieczyrak-Pisulińska, Milena Ochenduszko, Paulina Ćwik, Kamila Amrozy, Przemysław Nocoń, Aleksandra Gawron, Sandra Stanecka, Katarzyna Leśniak, Dominika Kocjan.

Awers i rewers szkolnego Medalu.