Wychowawca – mgr Wardęga Dariusz

informatyczno – architektoniczna

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

Nauczane języki obce:

Lista uczniów

Galeria klasy