Wychowawca – mgr Bocianowski Tomasz

językowo – sportowa

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

Nauczane języki obce:

Lista uczniów

Galeria klasy