Wychowawca – mgr Krupa Aleksandra

prawno - artystyczna

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

Nauczane języki obce:

Lista uczniów

Galeria klasy