O szkole

W IV Liceum Ogólnokształcącym im. K. K. Baczyńskiego w Olkuszu realizujemy wiele ciekawych programów m. in. HUMINE – Małopolskie Laboratorium Edukacji Cyfrowej. Posiadamy Certyfikaty: Małopolska Sieć Szkół Promujących Zdrowie, Szkoła Humanitarna, Miejsce Przyjazne Wolontariuszom. Zajmujemy wysokie lokaty w powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich konkursach wiedzowych, artystycznych i sportowych. Osiągamy sukcesy w małopolskich konkursach kuratoryjnych, nasi uczniowie są członkami kadr narodowych w różnych dyscyplinach sportu. Od wielu lat osiągamy bardzo wysokie wyniki egzaminu maturalnego, a od kilku lat szczycimy się szkołą posiadającą Brązową Tarczę Rankingu Perspektywy. Nasze liceum od lat tworzymy, dbając o przyjazne relacje międzyludzkie. Wiele lat temu wyszliśmy z założenia, że podstawą naszej marki jest dobra atmosfera. Wszystko, co oferujemy, powstało i ewoluuje z myślą o uczniach, którzy nam zaufali i świadomie wybrali naukę w IV Liceum Ogólnokształcącym im. K. K. Baczyńskiego w Olkuszu.

Oferujemy:

 • pracownie wyposażone w nowoczesny sprzęt,
 • bogaty księgozbiór w bibliotece,
 • salę gimnastyczną i boisko sportowe,
 • radiowęzeł z możliwością słuchania muzyki na przerwach,
 • realizację wielu projektów i ciekawych zajęć we współpracy z uczelniami wyższymi,
 • wymianę międzynarodową ze szkołą partnerską w Belgii,
 • ciekawe wyjazdy na wycieczki turystyczno – krajoznawcze krajowe i zagraniczne oraz zimowe obozy narciarskie i rajdy, zarówno integracyjne jak i historyczne,
 • możliwość rozwoju zainteresowań artystyczno – kulturalnych w czasie wyjazdów do teatrów, muzeów, kin oraz na wystawy i wykłady z ciekawymi ludźmi.

Zapewniamy:

 • naukę w systemie jednozmianowym,
 • zdobywanie wiedzy pod okiem bardzo dobrze przygotowanej kadry pedagogicznej,
 • możliwość rozwoju zainteresowań poprzez udział w różnego rodzaju zajęciach pozalekcyjnych, zarówno naukowych, artystycznych (m. in. chór szkolny) oraz sportowych,
 • pracę w nowoczesnym i bardzo przyjaźnie urządzonym budynku szkolnym,
 • dodatkową pomoc dla uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej lub losowej.

Co nas wyróżnia:

 • przyjazna i życzliwa atmosfera pracy i odpoczynku stworzona dla każdego ucznia oraz jego rodziców,
 • przestronny i nowoczesny budynek szkolny wraz z przynależnymi obiektami sportowymi (boisko sportowe),
 • szerokie możliwości rozwoju m.in. dzięki udziałowi w programach i projektach, które można realizować tylko w naszej szkole,
 • jedyna możliwość wśród szkół powiatu olkuskiego, aby rozwijać uzdolnienia artystycznych oraz zdawać międzynarodowy, certyfikowany egzamin znajomości języka niemieckiego w programie DSD I i DSD II,
 • świetnie funkcjonujący zespół psychologiczno – pedagogiczny tworzony przez dwóch pedagogów, dwóch psychologów i trzech specjalistów – terapeutów pedagogicznych.